Foreldretvister

Advokatfirmaet Steinsvik AS bistår i foreldretvister, altså saker hvor foreldre ikke klarer å bli enige om hvor barn skal bo fast, hvor mye samvær den enkelte forelder skal ha med barnet og hvorvidt man skal ha delt eller felles foreldreansvar.

Vi har lang erfaring i å bistå i slike saker både utenfor og i domstolen. Vi kan bistå med å forhandle og utforme avtaler mellom foreldrene. Dersom man ikke lykkes med å komme til en enighet bistår vi også med å bringe saken inn for retten.

I foreldretvister vil man etter nærmere vilkår kunne få dekket advokatbistand ved hjelp av fri rettshjelp.

Ta kontakt for en vurdering av din sak.

Har du spørsmål? Kontakt ossAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org