Strafferett

Advokatfirmaet Steinsvik AS har lang og bred erfaring i straffesaker og yter bistand både som forsvarer og bistandsadvokat.

Vi er opptatt av at våre klienter skal oppleve seg godt ivaretatt under hele prosessen, både mens saken etterforskes av politiet og mens saken behandles i retten. Vårt hovedfokus er å fremme klientens interesser i saken.

Forsvarer og bistandsadvokat dekkes stort sett av det offentlige.


Ta kontakt for en vurdering av din sak.

Har du spørsmål? Kontakt ossAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org