Barnevern

Advokatfirmaet Steinsvik AS har lang erfaring og solid kompetanse på saker etter barnevernloven. Vi bistår både foreldre og ungdom som er i kontakt med barnevernet og møter jevnlig i fylkesnemndene og i retten i saker etter barnevernloven.

Kontakt med barneverntjenesten kan for mange oppleves som belastende og inngripende. En barnevernsak begynner ofte med at det er sendt en bekymringsmelding til barneverntjenesten om forhold knyttet til barn eller foreldre. Barneverntjenesten iverksetter som regel da en undersøkelse av forholdene i hjemmet som i utgangspunktet skal begrense seg til 3 måneder. Undersøkelsen kan føre til at saken henlegges, at det blir iverksatt tiltak i hjemmet eller at barneverntjenesten foreslår at barnet flyttes til en ny omsorgsbase. Vi er opptatt av å ivareta klientene best mulig underveis i hele prosessen.

Barnevernsaker kan også begynne med at barn akuttplasseres. I slike saker har man en klageadgang til fylkesnemnda. Vi har solid erfaring med å bistå foreldrene i en slik prosess.

Bistand til advokat i saker etter barnevernloven dekkes av det offentlige når saken behandles av fylkesnemnd og domstolen . Man kan i enkelte tilfeller også få fri rettshjelp fra det offentlige på et tidligere stadium av saken.


Ta kontakt for en vurdering av din sak.

Har du spørsmål? Kontakt ossAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org