Aktuelt

EMD avsagt dom i barnevernsak mot Norge

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EMD, kom til at det ikke forelå en krenkelse av klagerens rettigheter etter EMK art. 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv.

Saken gjaldt plassering av barn hos fosterforeldre utenfor barnets familie. Barnets bror var plassert i fosterhjem hos sine besteforeldre, og moren ønsket samme plasseringssted for barnet. Moren mente at plasseringen i et annet fosterhjem krenket hennes rett etter EMK art. 8 og brakte saken inn for EMD.

Du kan lese hele dommen her, og her kan du lese det norske sammendraget.

Saken er den første av totalt 9 barnevernsaker som EMD har tatt inn til behandling og hvor Norge er part. Sakene gjelder blant annet begrensninger i kontakt mellom barn og biologiske foreldre og tvangsadopsjon. At EMD har tatt inn så mange saker til behandling og betegnes som et ekstremt alvorlig varsel til norske myndigheter.HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSSAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org