Aktuelt

Heving av inntektsgrensen for fri rettshjelp

For første gang siden 2009 heves inntektsgrensen for å få innvilget fri rettshjelp. Fra 1.1.2022 heves inntektsgrensen for enslige til 320 000 og for ektefeller/par til 490 000. I dag er grensene 246 000 for enslige og 369 000 for ektefeller/par, så økningen utgjør ca. 30 %.

Disse grensene kommer blant annet til anvendelse i foreldretvistsaker og skiftesaker. Merk at i flere saker får man innvilget fri rettshjelp uavhengig av inntekt som for eksempel i straffesaker og barnevernsaker for fylkesnemnda.

Er du usikker på om du kan få fri rettshjelp i din sak ber vi deg om å kontakte oss.

HAR DU SPØRSMÅL? KONTAKT OSSAdvokatfirmaet Steinsvik AS

Pilestredet 7 A
0180 Oslo

45 500 700
lodemel@advokat.org

Reidar Steinsvik

Advokat

+ 47 91 88 86 67
steinsvik@advokat.org

Caroline Lødemel

Advokat

+ 47 99 33 90 60
lodemel@advokat.org